Tukeva porras hanke käy neuvotteluja tutkimusyhteistyön käynnistämiseksi

Tukeva porras hanke on sidostumassa kansainväliseen tutkimuskontekstiin Anne Pässilän (Researcher, Ph.D. LUT Lahti School of Innovation) kautta. Kesällä 2014 hahmotellaan yhteistyön rahoitusvaihtoehtoja.