Etusivu

Tukeva porras on Lahdessa 2013 käynnistetty kumppanuustoimintamalli, jossa pilotoidaan kuvataiteesta hyvinvointia -palveluja yhteistyössä paikallisten ammattikuvataiteilijoiden ja Lahden sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Tukevan portaan toinen kunnan toimialakumppani on Lahden kulttuurikeskus ja tiivistä yhteistyötä tehdään myös Lahden kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Tukevan portaan koordinoiva taho on kuvataidejärjestö Kauno ry.

Tukeva porras avaa uudenlaisia mahdollisuuksia kuvataiteilijoille työllistyä omassa ammatissaan ja kunnalle hyödyntää kolmannen sektorin asiantuntijuutta osana yhteisöjä kokonaisuuksina läpileikkaavaa ja vaikuttavuudeltaan kannattavaa hyvinvointityötä.

kuvitusleika_0001_Layer-2

Taide on tilanne, teko ja paikka, jota vasten ihmisen on mahdollista tunnistaa oman elämänsä merkityksiä.

Taide voi havahduttaa ihmisen omaan olemassaoloonsa.

Tukeva porras kokeilee ja mallintaa kuvataiteen soveltamista sosiaali- ja terveystoimialan asiakkuuksiin ja työyhteisöihin käytännössä ja käyttäjälähtöisesti.

Osana työ- ja asiakasyhteisöjä toimiva kuvataiteilija voi läsnäolevalla toiminnallaan ja taide välineenään osallistaa, huomioida ja voimaannuttaa.

 

logo